ΘΚ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Βελτίωση Εδαφών

Σε κατασκευές, όπου απαιτείται η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους – εξαιτίας φαινομένων όπως ο σεισμός ή οι καθιζήσεις – εφαρμόζονται τεχνικές βελτίωσης του εδάφους, είτε με προσθήκη τρίτων υλικών (χαλίκι, σκυρόδεμα, τσιμεντένεμα, κλπ) είτε με εφαρμογή τεχνικών δόνησης ή συμπύκνωσης για την αύξηση της πυκνότητας αυτού.

ΘΚ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Ακεραιότητα, Συνεργασία, Αριστεία είναι οι αξίες που μετέδωσαν οι ιδρυτές της εταιρείας.

Σε κατασκευαστικά έργα με ιδιαίτερα μεγάλα φορτία ή εντατικά μεγέθη, εφαρμόζονται τεχνικές βελτίωση εδάφους σε συνδυασμό με λύσεις θεμελιώσεως. Εφαρμογές βελτίωσης εδαφών συναντώνται ευρέως σε έργα οδοποιίας (επιχώματα, γεφυροποιία), κτιριακά έργα όλων των τύπων, βιομηχανικά έργα, λιμενικά έργα, κα. Η ΘΚ Θεμελίωση παρέχει τις κάτωθι τεχνικές λύσεις βελτίωσης εδαφών:

  • Χαλικοπασσάλοι

  • Κατακόρυφα στραγγιστήρια

  • Εδαφοπάσσαλοι (jet grouting)

  • Compaction grouting

  • Τσιμεντενέσεις

  • Βαθιά ανάμιξη εδάφους

  • Δυναμική συμπύκνωση

  • Άκαμπτα ενθέματα

Έργα Βελτίωσης Εδαφών

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+000 ΕΩΣ ΧΘ 48+500»
Εργοδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Περίοδος εκτέλεσης: Αυγ. – Νοε. 2021
Περιγραφή εργασιών: Κατασκευή χαλικοπασσάλων Φ80εκ., Lmax=20.0m, wet, top feed

Κατασκευή χαλικοασσάλων για το έργο: “ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”
Εργοδότης: ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Μ ΕΠΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Νοε. ‘20
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 60εκ. L=10m – wet, top feed

Κατασκευή εργασιών βελτίωσης εδάφους για το έργο: “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ / ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΙΑΤΟ & ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ ΣΤO ΤΕΧΝΙΚO Κ231, (GU-19)”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπ. ‘20
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Compaction Grouting & τσιμεντενέσεις πίεσης

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ”
Εργοδότης: Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕ & ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπ. ‘20 – Οκτ. ‘20
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή ύφαλων Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=8m – wet, κουβέρτα

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”
Εργοδότης: ΤΕΚΑΛ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπ. ’20
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=20m – wet, top feed

Κατασκευή εδαφοπασσάλων για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ (RMG CRANES) ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ”
Εργοδότης: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ-Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουλ. ’20 – σε εξέλιξη
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή εδαφοπασσάλων (jet grouting)

Κατασκευή άοπλων ενθεμάτων για το έργο: “ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΨΗΛΟΡΑΧΗ Δ.Δ. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ”
Εργοδότης: Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ’19
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή άοπλων ενθεμάτων (full displacement piles) 50εκ. L=10m

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ / ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΙΑΤΟ & ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ Β526”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπ. ’19 – Οκτ. ‘19
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=19m – wet, top feed

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ”
Εργοδότης: ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Απρ. ‘19 – Ιούν. ‘20
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=10m – wet, top feed

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “DESIGN, ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, COMMISSIONING AND TESTING OD A CIRCA 192 MW DUAL FIRED COMBINED CYCLE FACILITY NEAR ABOADZE, GHANA”
Εργοδότης: POWER PROJECTS AS (METKA GROUP)
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ‘17 – Δεκ. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=15m – wet, top feed

Κατασκευή εργασιών βελτίωσης εδάφους για το έργο: “ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ν. ΠΑΞΩΝ”
Εργοδότης: ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπ. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Τσιμεντενέσεις πίεσης

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”
Εργοδότης: Α. ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Αυγ. ‘17 – Σεπ. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=10m – wet, top feed

Κατασκευή χαλικοπασσάλων GEC για το έργο: “EPC ONSHORE PIPELINE CONSTRUCTION – TRANS ADRIATIC PIPELINE PROJECT – GREECE – SECTION 2 AND”
Εργοδότης: BONATTI J&P AVAX Srl
Περίοδος εκτέλεσης: Απρ. ‘17 – Ιουν. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή GEOTEXTILE ENCASED COLUMNS (οπλισμένοι χαλικοπάσαλλοι) 80εκ. L=15m

Κατασκευή εργασιών βελτίωσης εδάφους για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΩΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΘΡΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ”
Εργοδότης: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ’16 – Ιουν. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Compaction Grouting

Κατασκευή χαλικοπασσάλων & κατακόρυφων στραγγιστηρίων για το έργο: “ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΑΘΕ – Τμήμα: ΡΑΧΕΣ ΜΑΛΙΑΚΟΥ έως ΚΛΕΙΔΙ ΗΜΑΘΕΙΑΣ, ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ στη Γ.Ε. 25”
Εργοδότης: J&P AΒΑΞ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ’16 – Ιαν. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Α. Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=10m – wet, top feed
Β. Κατακόρυφα στραγγιστήρια, L=10m

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ”
Εργοδότης: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ – ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Αυγ. ‘16 – Σεπ. ‘16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=10m – wet, top feed

Κατασκευή κατακόρυφων στραγγιστηρίων για το έργο: “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – ΤΜΗΜΑ S1”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ’15 – Φεβ. ‘16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατακόρυφα στραγγιστήρια, L=20m

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – ΤΜΗΜΑ S1”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Απρ. ’15 – Μάη ‘15
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=16m – wet, top feed

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”
Εργοδότης: ΚΞ ΤΕΜΕΚ ΑΕ – ΕΡΜΩΝ ΑΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουλ. ‘14 – Σεπ. ‘14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=12m – wet, top feed

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ”
Εργοδότης: ΚΞ Α. ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – Ι. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Μάη ‘14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=15m – wet, top feed

Κατασκευή κατακόρυφων στραγγιστηρίων για το έργο: “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – ΤΜΗΜΑ S2”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Απρ. ’14 – Αυγ. ‘14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατακόρυφα στραγγιστήρια, L=14m

Κατασκευή χαλικοπασσάλων για το έργο: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ”
Εργοδότης: ΚΞ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ – ΑΑΓΗΣ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Αυγ. ’13 – Σεπ. ‘14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=15m – wet, top feed

Κατασκευή κατακόρυφων στραγγιστηρίων για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Α/Δ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ”
Εργοδότης: ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Μαρ. ’13 – Νοε. ‘13
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατακόρυφα στραγγιστήρια, L=24m

Κατασκευή χαλικοπασσάλων & κατακόρυφων στραγγιστηρίων για το έργο: “ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ”
Εργοδότης: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ’12 – Ιουλ. ‘14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Α. Κατασκευή ύφαλοι Χαλικοπασσάλων 80εκ. L=18m – wet, bottom feed
Β. Κατακόρυφα στραγγιστήρια ύφαλα, L=12m