ΘΚ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Η ΘΚ Θεμελίωση Κατασκευαστική είναι μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Ειδικών Γεωτεχνικών Έργων, προσφέροντας ευρύ φάσμα γεωτεχνικών λύσεων σε έργα ειδικών θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων, βελτίωσης εδάφους, λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού.

ΘΚ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Ακεραιότητα, Συνεργασία, Αριστεία είναι οι αξίες που μετέδωσαν οι ιδρυτές της εταιρείας.

Εκτελεσμένα Έργα

Στην μακρά πορεία της η ΘΚ Θεμελίωση έχει εκτελέσει σημαντικά γεωτεχνικά έργα σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής της Ελλάδος, καθώς και σε πλήθος ιδιωτικών έργων.

Μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων και θυγατρικών έχει εκτελέσει γεωτεχνικά έργα σε χώρες του εξωτερικού (Λίβανος, Ιρακ, Ρουμανία, Τουρκία, Κύπρος, Ισραήλ, Γκάνα).

Στο πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδος, καθώς και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.

Συνοπτικά

Δραστηριότητες & Υπηρεσίες

Η ΘΚ Θεμελίωση παρέχει υπηρεσίες στον κατασκευαστικό κλάδο, σε έργα υποδομών (οδοποιίες, λιμενικά, υδραυλικά, οικοδομικά, κλπ), βιομηχανικά & ενεργειακά έργα, οικιστικά έργα, περιβαλλοντικά έργα, κ.α. Το ευρύ φάσμα παρεχόμενων τεχνολογιών δίνει λύσεις σε κάθε είδους γεωτεχνικό έργο.