ΘΚ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Αντιστηρίξεις

Αντιστηρίξεις εδαφών εφαρμόζονται για να επιλύσουν ένα ευρύτατο φάσμα γεωτεχνικών προκλήσεων, από την ευστάθεια πρανών έως την αντιστήριξη πρανών σε βαθιές εκσκαφές.

ΘΚ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Ακεραιότητα, Συνεργασία, Αριστεία είναι οι αξίες που μετέδωσαν οι ιδρυτές της εταιρείας.

Στις αντιστηρίξεις χρησιμοποιούνται συνήθως συνδυασμοί γεωτεχνικών εφαρμογών, με ευρύτατο πεδίο εφαρμογής σε οικιστικά – οικοδομικά έργα (βαθιές εκσκαφές για δημιουργία υπογείων χώρων), σε έργα οδοποιίας (ευστάθεια πρανών), κα. Η ΘΚ Θεμελίωση παρέχει τις κάτωθι τεχνικές λύσεις αντιστηρίξεων:

  • Αντιστηρίξεις τύπου «Βερολίνου»

  • Διαφραγματικοί τοίχοι

  • Πασσαλοδιαφράγματα (αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι)

  • Προεντεμένα αγκύρια (προσωρινά & μόνιμα)

  • Εδαφοηλώσεις

  • Εφαρμογές εκτοξευμένου σκυροδέματος (gunite)

  • Τοποθέτηση πασσαλοσανιδων

  • Μεταλλικές αντηρίδες

Έργα αντιστηρίξεων

Στην μακρά πορεία της η ΘΚ Θεμελίωση έχει εκτελέσει σημαντικά γεωτεχνικά έργα σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής της Ελλάδος, καθώς και σε πλήθος ιδιωτικών έργων. Μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων και θυγατρικών έχει εκτελέσει γεωτεχνικά έργα σε χώρες του εξωτερικού (Λίβανος, Ιρακ, Ρουμανία, Τουρκία, Κύπρος, Ισραήλ, Γκάνα). Παρατίθενται ακολούθως πίνακας έργων των τελευταίων ετών. Στο πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδος, καθώς και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ”
Εργοδότης: ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Νοε. 2021 – Σε εξέλιξη
Περιγραφή εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” / προεντεταμένα αγκύρια & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 262, ΚΑΛΛΙΘΕΑ”
Εργοδότης: HIGKON S.A.
Περίοδος εκτέλεσης: Νοε. 2021 – Σε εξέλιξη
Περιγραφή εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” για εκσκαφή οικοπέδου σε βάθος 4.60m / φρεατοπάσσαλοι Φ80εκ., προεντεταμένα αγκύρια & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ ”
Εργοδότης: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. 2021 – Σε εξέλιξη
Περιγραφή εργασιών: Φρεατοπάσσαλοι Φ80εκ. , L=11.0m & προεντεταμένα αγκύρια L=22.0m

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π. ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ Χ.Θ. 12+000”
Εργοδότης: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπ. 2021 – Σε εξέλιξη
Περιγραφή εργασιών: Φρεατοπάσσαλοι Φ60εκ. & Φ45εκ., εδαφοηλώσεις & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”
Εργοδότης: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουλ. 2021 – Σε εξέλιξη
Περιγραφή εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” για εκσκαφή οικοπέδου σε βάθος 14.0m / σιδηροπάσσαλοι Φ60εκ./2UPN280, προεντεταμένα αγκύρια & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΙΟΥ 3 (Ο.Τ. 90) ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ”
Εργοδότης: Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ – Α. ΜΙΧΑΛΑΚΗ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιαν. – Μαρ. 2021
Περιγραφή εργασιών: Κατασκευή πασσαλοδιαφράγματος από αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους Φ68εκ., L=7.5m – 20,0m

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ LIDL ΤΥΠΟΥ METROPOL, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ.”
Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Νοε. ’20 – Δεκ. ‘20
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” /σιδηροπάσσαλοι & φρεατοπάσσαλοι, προεντεταμένα αγκύρια & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ν. ΑΙΓΙΝΑΣ”
Εργοδότης: Τ.Ε. Χ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Μαρ. ’20 – Μάη. ‘20
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων 80εκ. L=12m

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ν. ΣΚΟΠΕΛΟ”
Εργοδότης: ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουν. ‘19
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη με κατασκευή Μικροπασσάλων 30εκ. L=9m

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ν. ΣΚΟΠΕΛΟ”
Εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουν. ’19 – Αυγ. ‘19
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” /μικροπάσσαλοι, μόνιμα προεντεταμένα αγκύρια & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΩΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΣΤΗ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΥΧΗΣ 17 & ΜΕΡΟΠΗΣ Ο.Τ. 23, ΓΛΥΦΑΔΑ”
Εργοδότης: Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ – FREE ARCHITECTS
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ’18 – Απρ. ‘19
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή 290τεμ αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων 66εκ. L=8m

Job Report

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ‘ΜΙΝΟΤΤΟ’ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ”
Εργοδότης: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Νοε. ‘18
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Εδαφοηλώσεις

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ A.B. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΤΡ. ΕΥΘΥΒΟΥΛΗ”
Εργοδότης: ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Νοε. ’18 – Ιαν. ‘19
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” /σιδηροπάσσαλοι, προεντεταμένα αγκύρια & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ LIDL ΜΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, Ο.Τ. ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ”
Εργοδότης: ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Μάη. ’18 – Αυγ.‘18
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Εδαφοηλώσεις & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 290- Ο.Τ. 93007”
Εργοδότης: ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΕΠΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Φεβ. ’18
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” /σιδηροπάσσαλοι, εδαφοηλώσεις & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

ΕναλλαΑντιστήριξη πρανών υφιστάμενου μώλου για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”
Εργοδότης: ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ’17 – Δεκ. ’17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες & αυτοδιατρούμενα αγκύριαγή Περιεχομένου

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ S3 / Α.Κ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ”
Εργοδότης: ΝEOSTAND EΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιαν. ’17 – Μαρ. ’17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” /σιδηροπάσσαλοι, προεντεταμένα αγκύρια & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ S2″
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Μαρ. ’16, Οκτ. ’16 & Ιαν. ’17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Μόνιμα προεντεταμένα αγκύρια

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ”
Εργοδότης: ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ’16 – Ιαν. ’17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Διαφραγματικοί τοίχοι D=60εκ.

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”
Εργοδότης: ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουν. ‘16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων 80εκ. L=11m

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ”
Εργοδότης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουλ. ’16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες

Κατασκευή πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ / ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΙΑΤΟ & ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ / ΟΡΥΓΜΑ Ο383”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Μαρ. ’16 – Οκτ. ‘16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Μόνιμα προεντεταμένα αγκύρια, εδαφοηλώσεις & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ S2”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Νοε. ’15
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΛΑΤΑΙΩΝ-ΠΛΑΣΤΗΡΑ”
Εργοδότης: ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπ. ‘15
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων 60εκ. L=10m

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “CENTRU INTERNATIONAL CONSTANTIN BRANCUSI – CENTRU TURISTIC INTERACTIV, 15 CALEA UNIRII, CRAIOVA, DOLJ COUNTY, ROMANIA ”
Εργοδότης: San Giorgio Appalti SpA
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ’15 – Απρ. ’16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Διαφραγματικοί τοίχοι D=40εκ, L=15.5m.

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΑΜΦΟΥ Δ. ΑΘΗΝΩΝ”
Εργοδότης: ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Απρ. ’15 – Δεκ. ’15
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” /μικροπάσσαλοι, προεντεταμένα αγκύρια, εδαφοηλώσεις & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ”
Εργοδότης: ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ’14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη με φρεατοπασσάλους Φ120εκ.

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 13ης Επ. ΟΔΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΖΩΟΔΟΧΟΣ – ΓΡΑΜΜΕΝΟ – ΒΑΓΕΝΗΤΙ –ΛΥΓΓΟΣ”
Εργοδότης: ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ’14 – Δεκ. ’14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” /φρεατοπάσσαλοι Φ80, προεντεταμένα αγκύρια, & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα.

Κατασκευή πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ / ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΙΑΤΟ & ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ / ΚΟΜΒΟΣ ΚΙΑΤΟΥ”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουλ. ’14 – Αυγ. ‘14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Μόνιμα προεντεταμένα αγκύρια

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”
Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Μάη. ’14 – Ιουλ. ’14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” /σιδηροπάσσαλοι, προεντεταμένα αγκύρια, & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα.

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ”
Εργοδότης: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Απρ. ’14 – Μάη ’14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” / προεντεταμένα αγκύρια, & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα.

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ”
Εργοδότης: ΚΞ ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΤΕ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ’13 – Φεβ. ‘14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων 100εκ. L=15m

Αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για το έργο: “ΝΕΟ 7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 23, ΠΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ – Ο.Τ. 125, ΑΡΤΑ – Β’ ΦΑΣΗ”
Εργοδότης: ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουν. ‘13 – Ιουλ. ’14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Αντιστήριξη τύπου “Βερολίνου” /σιδηροπάσσαλοι, προεντεταμένα αγκύρια, & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στα φατνώματα.