ΘΚ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Θεμελιώσεις & Υποθεμελιώσεις

Σε όλες τις κατασκευές, όπου τα εδάφη δεν έχουν την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα, εφαρμόζονται τεχνικές λύσεις θεμελίωσης στις οποίες κατασκευάζονται δομικά στοιχεία τα οποία μεταφέρουν τα φορτία των κατασκευών σε βαθύτερα εδαφικά στρώματα με αποδεκτά χαρακτηριστικά.

ΘΚ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Ακεραιότητα, Συνεργασία, Αριστεία είναι οι αξίες που μετέδωσαν οι ιδρυτές της εταιρείας.

Ειδικές θεμελιώσεις και υποθεμελιώσεις συναντώνται ευρέως σε έργα οδοποιίας (κατασκευή γεφυρών και λοιπών τεχνικών έργων), κτιριακά έργα όλων των τύπων, λιμενικά έργα, κα. Η ΘΚ Θεμελίωση παρέχει τις κάτωθι τεχνικές λύσεις θεμελίωσης και υποθεμελίωσης κατασκευών:

  • Φρεατοπάσσαλοι

  • Μικροπάσσαλοι

  • Μεταλλικοί Πάσσαλοι

  • Προκατασκευασμένοι Πάσσαλοι

  • Πάσσαλοι εκτόπισης (Full Displacement Piles)

  • Μικροπάσσαλοι

Έργα Θεμελιώσεων και υποθεμελιώσεων

Στην μακρά πορεία της η ΘΚ Θεμελίωση έχει εκτελέσει σημαντικά γεωτεχνικά έργα σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής της Ελλάδος, καθώς και σε πλήθος ιδιωτικών έργων. Μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων και θυγατρικών έχει εκτελέσει γεωτεχνικά έργα σε χώρες του εξωτερικού (Λίβανος, Ιρακ, Ρουμανία, Τουρκία, Κύπρος, Ισραήλ, Γκάνα). Παρατίθενται ακολούθως πίνακας έργων των τελευταίων ετών. Στο πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδος, καθώς και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΔΟΥ 81Α02 ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ»
Εργοδότης: P&C DEVELOPMENT SA
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. 2021 – Σε εξέλιξη
Περιγραφή εργασιών: Κατασκευή φρεατοπασσάλων Φ100εκ., Lmax= 20.0m

Κατασκευή μικροπασσάλων & φρεατοπασσάλων για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών) – Φάση Β’»
Εργοδότης: ΚΞ P&C DEVELOPMENT SA – ERGOTEM Α.Ε.
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουλ. 2021 – Σε εξέλιξη
Περιγραφή εργασιών: Κατασκευή φρεατοπασσάλων κεκλιμένων Φ60εκ., L=8.5m & Μικροπασσάλων Φ35εκ. Lmax=11.0m

Έργο #21-05
Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+000 ΕΩΣ ΧΘ 48+500»
Εργοδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Περίοδος εκτέλεσης: Μαι. – Οκτ. 2021
Περιγραφή εργασιών: Κατασκευή φρεατοπασσάλων Φ120εκ. & Φ150εκ., L=7.0m – 33.0m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ”
Εργοδότης: ΝΟΡΜΑ Α.Τ.Ε.
Περίοδος εκτέλεσης: Φεβ. 2021
Περιγραφή εργασιών: Κατασκευή φρεατοπασσάλων Φ100εκ., L=17.0m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ – ΑΝΗΛΙΟ)”
Εργοδότης: Σ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπ. ‘20 – Νοε. ‘20
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 60εκ. L=10m, με προσωρινή σωλήνωση

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”
Εργοδότης: ΤΕΚΑΛ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουλ. ‘20 – Αυγ. ‘20
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 150εκ. L=30m, με μπετονιτικό αιώρημα

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΔAΠΜ–99505: Γ.Μ 400kV Πάτρα – ΚΥΤ Μεγαλόπολης (πύργοι Νο1 – Νο312), Σύστημα Δυτικής Στερεάς- Σ/Ζ Αντιρρίου/Λεύκες (πύργοι Νο1 – Νο27)”
Εργοδότης: ΑΔΜΗΕ / ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Φεβ. ‘20 – Μάη ‘20

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. L=12m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΤΩΝ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ NJ1 & ΕΜΠΗΓΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΡΡΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ SAILOR HOUSE ν. ΣΠΟΡΠΙΟΣ”
Εργοδότης: MYKINAI AE
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ’19 – Φεβ. ‘20

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Α. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 60εκ. L=12m, με προσωρινή σωλήνωση
Β. Έμπηξη μεταλλικών σιδηροπασσάλων 60εκ, L=21-24m
Γ. Έμπηξη μεταλλικών πασσαλοσανίδων

Κατασκευή φρεατοπασσάλων & μικροπασσάλων για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ – Β’ ΦΑΣΗ”
Εργοδότης: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ – UTC Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Περίοδος εκτέλεσης: Αύγ. ‘19 – Μάι. ‘20

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Α. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 150εκ. L=18m, με προσωρινή σωλήνωση
Β. Κατασκευή Μικροπασσάλων 30εκ, L=6m & 9m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ / ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΙΑΤΟ & ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ Β526”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουλ. ‘19 & Σεπ. ‘19
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 120εκ. L=30m, με προσωρινή σωλήνωση & μπετονιτικό αιώρημα

Κατασκευή πασσάλων εκτόπισης για το έργο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ”
Εργοδότης: AssoSubsea Ltd
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ‘18 & Φεβ. ‘19
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή άοπλων ενθεμάτων (full displacement piles) 50εκ. L=13m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT – MAIN TERMINAL BUILDING (MTB) SOUTH WING EXPANSION PROJECT (SWE)”
Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπ. ‘18

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Α. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. L=11m & 13m,
Β. Δοκιμαστικό φόρτιση φρεατοπασσάλου

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) & Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ”
Εργοδότης: ΚΞ MYBA ΑTΕ – SICAP SA
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουν. ‘18 – Αυγ. ‘18

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Α. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 60εκ. L=8m, με προσωρινή σωλήνωση
Β. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 80εκ, L=6m & 9m, με προσωρινή σωλήνωση

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ ”
Εργοδότης: ΚΞ ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ – SICAP SA
Περίοδος εκτέλεσης: Μάη ‘18 – Ιουν.. ‘18
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. L=13m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ): ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ”
Εργοδότης: ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Απρ. ‘18 – Ιουν.. ‘18
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. L=11-21m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚ/ΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ”
Εργοδότης: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Φεβ. ‘18 – Αυγ. ‘18

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Α. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 150εκ. L=16 & 23m, με προσωρινή σωλήνωση
Β. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 80εκ. L=9-23m, με προσωρινή σωλήνωση
Γ. Κατασκευή Μικροπασσάλων 30εκ. L=9m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “NEW CONTAINER TERMINAL IN HAIFA, HAMIFRATZ PORT, ISRAEL”
Εργοδότης: SHAPIR – ASHTROM JO
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουν. ‘17 – Μαρ. ‘19

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Α. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 120εκ. L=37m, με προσωρινή σωλήνωση & μπετονιτικό αιώρημα
Β. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 110εκ. L=45m, με προσωρινή σωλήνωση& μπετονιτικό αιώρημα
Γ. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 80εκ. L=24m, με προσωρινή σωλήνωση& μπετονιτικό αιώρημα.

Job Report

Κατασκευή μικροπασσάλων για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΙΚΗ, ν. ΣΚΟΠΕΛΟΣ”
Εργοδότης: ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Μικροπασσάλων 30εκ. L=9m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΟΛΟΜΟΔΙΩΝ – ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ”
Εργοδότης: ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Αυγ. ’17 – Οκτ. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή αλληλοτεμνόμενων Φρεατοπασσάλων 80εκ. L=11m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 43/2013 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ 4ΑΣΤΕΡΟ ΣΕ 5ΑΣΤΕΡΟ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ”
Εργοδότης: ΑΙΘΩΝ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Απρ. ’17 – Μάη. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. L=15m, με προσωρινή σωλήνωση

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ”
Εργοδότης: ΚΞ ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ – SICAP SA
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ‘16 – Ιαν. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. L=17m, με προσωρινή σωλήνωση

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΑΔΑ”
Εργοδότης: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ‘16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 50εκ. L=10m, με προσωρινή σωλήνωση

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΑΘΕ – Τμήμα: ΡΑΧΕΣ ΜΑΛΙΑΚΟΥ έως ΚΛΕΙΔΙ ΗΜΑΘΕΙΑΣ, ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ στη Γ.Ε. 25”
Εργοδότης: J&P AΒΑΞ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιαν. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. L=16.5m, με μπετονιτικό αιώρημα

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ”
Εργοδότης: ΚΞ ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ – SICAP SA
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκ. ‘16 – Ιαν. ‘17
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. L=17m, με προσωρινή σωλήνωση

Κατασκευή μικροπασσάλων για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΛΥΡΚΕΙΟ ΟΡΟΣ’”
Εργοδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ‘16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Μικροπασσάλων 30εκ. L=15m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ”
Εργοδότης: ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ‘16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. L=10m

Κατασκευή μικροπασσάλων για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΧΕΣ ν. ΣΚΟΠΕΛΟΥ”
Εργοδότης: ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουν. ‘16
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Μικροπασσάλων 30εκ. L=9m

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ – ΤΜΗΜΑ S1”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Ιουν. ’14 – Σεπ. ‘16

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Α. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 150εκ, με προσωρινή σωλήνωση
Β. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 120εκ. με προσωρινή σωλήνωση
Γ. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 60εκ. με προσωρινή σωλήνωση

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ / ΤΜΗΜΑ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΙΑΤΟ & ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ / ΓΕΦΥΡΑ Α101, ΤΕΧΝΙΚΑ Α123, Κ118, Κ121, Κ127, Κ128 & Β126”
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Φεβ. ’14 & Φεβ. ’15 – Οκτ. ’15

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Α. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 150εκ, με προσωρινή σωλήνωση
Β. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 120εκ. με προσωρινή σωλήνωση
Γ. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ. με προσωρινή σωλήνωση

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ – ΝΗΠΑΓΩΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ”
Εργοδότης: J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτ. ‘14 & Απρ. ‘15

Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών:

Α. Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 80εκ, με προσωρινή σωλήνωση
Β. Δοκιμαστική φόρτιση πασσάλων

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΔΣΓ ΥΤ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ”
Εργοδότης: J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Μάη. ‘14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 100εκ, με προσωρινή σωλήνωση

Κατασκευή φρεατοπασσάλων για το έργο: “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Α/Δ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΔΣΓ ΥΤ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ”
Εργοδότης: JΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ
Περίοδος εκτέλεσης: Μαρ.- Νοε. ‘14
Περιγραφή εκτελεσμένων εργασιών: Κατασκευή Φρεατοπασσάλων 120εκ, με προσωρινή σωλήνωση & μπετονιτικό αιώρημα